Ondernemers overwegend tevreden met aanpassingen privacywet

mei 2, 2018 | Privacywet | 0 Reacties

Ondernemers overwegend tevreden met aanpassingen privacywet

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn tevreden over de wijzigingen en toevoegingen van de Tweede Kamer aan de nieuwe privacywet. De ondernemersorganisaties hadden hierop aangedrongen in de aanloop naar de stemming door de Tweede Kamer deze week over deze zogenoemde Uitvoeringswet AVG (UAVG). Dit is de nationale uitwerking van de Europese privacywet AVG die op 25 mei ingaat.

Derde collegelid AP

Zo heeft de Kamer via een amendement de top van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uitgebreid van twee naar drie personen. Nu bestaat dat college uit een oud-rechter en een oud-officier van justitie. ‘Het is goed dat dit college wordt aangevuld met iemand met ruime ervaring in de bedrijfspraktijk, bijvoorbeeld uit een relevante onderneming of zorginstelling’, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. De organisaties bepleiten dat het derde collegelid gedegen kennis moet hebben van innovatie. ‘De AP gaat immers over data, dé brandstof van nieuwe bedrijvigheid, vernieuwing, welvaart en welzijn.’

Aandacht voor het mkb

Ook heeft de Kamer met een amendement geborgd dat de Autoriteit Persoonsgegevens bij het toezicht rekening moet houden met de specifieke behoeften van het mkb en bijkomende administratieve lasten. ‘Dit is van belang omdat veel normen in de AVG onduidelijk en open zijn, en bovendien de wetgeving complex en uitvoerig is.’ MKB-Nederland en VNO-NCW vragen de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker om in het kader van de uitvoeringslasten de registerplicht voor het midden- en kleinbedrijf in Brussel aan de kaak te stellen.

Geen boetes maar hulp

Via een motie heeft de Kamer ‘hulpvaardig toezicht’ bepleit: de normen uit de wet zijn vaag en bedrijven worstelen nog met de implementatie van de complexe wet. Dan moet niet beboeten, maar hulp vanuit de AP voorop staan. Een aantal zorgen vanuit de Kamer bleef bij de behandeling nog onopgelost. Minister Dekker nam een breed gesteunde motie van de VVD over, waarmee hij toezegt deze binnen een half jaar te inventariseren en met oplossingen te komen. ‘Het is belangrijk dat MKB-Nederland en VNO-NCW nauw worden betrokken bij de verdere uitwerking van de issues die nog zijn blijven liggen’, aldus de ondernemersorganisaties.

Frauderegister en alcoholtest

Daarbij gaat het onder meer om het wettelijk mogelijk maken van cross-sectorale uitwisseling van fraudegegevens via zwarte lijsten. Ook gaat hij kijken naar het wegnemen van de knel waarin werkgevers zich bevinden tussen bijvoorbeeld de re-integratieplicht en het niet mogen verwerken van relevante informatie van werknemers. Een ander issue betreft het wettelijk mogelijk maken van testen op alcohol- drugs-, en versuffend medicijngebruik in situaties waar dat nodig is. Tot slot wil Dekker onderzoeken hoe uitvoeringslasten voor met name mkb-ondernemers verlaagd kunnen worden, onder meer via aanpassen van de registerplicht.

Bronvermelding: MKB Nederland

Dit vind je misschien ook leuk…

Volg mij ook op

0 reacties